Co daje intercyza majątkowa? Wesele i Ślub z weselicho.net

Co daje intercyza majątkowa?

Co daje intercyza majątkowa?

Planujesz ślub i wesele? Pary w Polsce coraz częściej podpisują intercyzę majątkową. Dawniej było to często postrzegane jako przejaw braku zaufania do małżonka. Dziś pary wstępujące na nową drogę życia są coraz bardziej świadome korzyści, jakie daje intercyza w przypadku problemów finansowych jednego z małżonków.

Podpisana intercyza – co to oznacza w praktyce?

Intercyza - co to oznacza w praktyce? Otóż jest to małżeńska umowa majątkowa, która określa stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami w inny sposób niż przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Aby była ona ważna, musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Intercyzę można zawrzeć zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak również po tym akcie. W pierwszym przypadku nie dojdzie do powstania majątku wspólnego małżonków, natomiast jeśli umowa zostanie spisana po ślubie, małżonkowie staną się współwłaścicielami w częściach ułamkowych składników majątku wspólnego. Zwykle ich udziały wynoszą po połowie jego wartości. Po zawarciu intercyzy małżonkowie stają się niezależni od siebie w sprawach finansowych.

Po co podpisywać intercyzę? W myśl obowiązujących przepisów, w małżeństwie są trzy majątki - wspólny oraz majątki osobiste męża i żony. Do majątku wspólnego zalicza się wszystko to, co zostało nabyte i zarobione po ślubie, za wyjątkiem spadków i darowizn na rzecz któregoś z małżonków, chyba że spadkobierca lub donator wyraźnie wskazali inaczej. Dopiero zawierając małżeńską umowę majątkową, można te kwestie uregulować w inny sposób, który może być bardziej korzystny dla danych małżonków.

Po co podpisuje się intercyzę?

Intercyza znajduje zwykle swoje praktyczne zastosowanie w przypadku małżonków, którzy prowadzą działalność gospodarczą, każde na własny rachunek. W przypadku problemów związanych z płynnością finansową egzekucja będzie prowadzona wyłącznie z majątku małżonka, który zaciągnął zobowiązanie. Jednakże, aby tak było, kontrahenci muszą wiedzieć o fakcie zawarcia intercyzy i znać jej postanowienia. Nie warto zatem zatajać, iż posiada się rozdzielność majątkową ze swoim współmałżonkiem.

Niektórzy decydują się na zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej przed rozwodem. Co daje intercyza w takim przypadku? Otóż rozwiązanie to ma wiele korzyści, albowiem po zakończeniu sprawy rozwodowej wielu byłych już małżonków wnosi o dokonanie przez sąd podziału ich wspólnego majątku. Postępowanie w tym zakresie potrafi trwać naprawdę długo i bywa kosztowne, ponieważ strony nierzadko korzystają na przykład z usług biegłych w zakresie wyceny nieruchomości. Dzięki zawarciu umowy można szybko ustalić, które składniki majątku do kogo należą oraz ustalić harmonogram ewentualnych spłat lub dopłat. Nic zatem dziwnego, że niektórzy małżonkowie wolą udać się do notariusza aniżeli wszczynać kolejne postępowanie sądowe.


Czy można unieważnić intercyzę?

Zawarcie intercyzy jest czynnością prawną i jako takie może być ono dotknięte tak zwanymi wadami oświadczenia woli. Chodzi tutaj o brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji i wyrażeniu woli, pozorność, błąd, groźbę oraz podstęp. Każda z nich została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Strona, która złożyła oświadczenie woli dotknięte którąś z tych wad, może się uchylić od jego skutków w sposób przewidziany w przepisach.

Podstawowym małżeńskim ustrojem majątkowym w polskim prawie rodzinnym jest wspólność małżeńska. Jednakże niektórzy małżonkowie decydują się na zmianę stosunków majątkowych w swoim związku. W tym celu zawierają intercyzę, dzięki której lepiej chronią swoje interesy. Warto jednak wiedzieć, jakie są skutki ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Udostępnij:

Komentarze

Średnio 4.67 na 3 głosów

Czytaj również

Czym kierować się w wyborze zaproszeń ślubnych?
Czym kierować się w wyborze zaproszeń ślubnych?
Jak pogratulować zaręczyn?
Jak pogratulować zaręczyn?
Poczta balonowa - zrób niespodziankę bliskiej osobie!
Poczta balonowa - zrób niespodziankę bliskiej osobie!
Reklama: